Vítejte u společnosti Indivior.

Jednoho dne již nebudou lidé na závislost nahlížet sociálním prizmatem opovržení a hanby. Jednoho dne již závislost nebude představovat globální humanitární krizi. Společnost Indivior jde za cílem v podobě dne, kdy budou mít všichni pacienti po celém světě neomezený přístup k léčebným službám vysoké kvality zaměřeným na chronicky se opakující stavy a choroby související se závislostí. A než tento den nastane, budeme průkopníky ve způsobech léčby, které mění život. S pomocí zdravotníků, komunity veřejného zdravotního sektoru, politiků, plátců a lidí, jako jste vy, se nám podaří zrušit překážky pro léčbu miliónů lidí z celého světa, kteří ji nejvíce potřebují.

To je naše vize. Jsme Indivior a naše snažení bude vždy zaměřeno na vás.

Abychom této vize dosáhli, rádi bychom vám poskytli obsah těchto internetových stránek v češtině. Jak si asi dovedete představit, implementace celosvětové značky je poměrně časově náročná. Zatímco usilovně pracujeme na překladu našich internetových stránek, rádi bychom vás pozvali na naše americké internetové stránky, kde o nás naleznete více informací.

DOTAZ NA PRODUKT, NAHLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍHO ÚČINKU nebo INFORMACE VPOIS

Bezpečí pacientů není jen povinnost…Je to závazek.

Vaše pomoc při hlášení problémů s produktem nebo nežádoucích účinků hraje zásadní roli při plnění naší mise, tedy zajišťování, aby měli všichni pacienti přístup k léčbě vysoké kvality. Využíváme všech příležitostí, jak prostřednictvím vhodných nástrojů monitorovat bezpečí pacientů.

Chcete-li získat informace týkající se bezpečnosti, podat stížnost na produkt, vyžádat si lékařské informace nebo nahlásit nežádoucí účinek nebo pokud požadujete kopii Souhrnu údajů o přípravku nebo Příbalový leták pro naše přípravky v rámci veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS) dle §33 odst. 3, písm g) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., kontaktujte nás:

Pro USA a Kanadu:

PatientSafetyNA@indivior.com
Telefon: 1-877-782-6966

Ostatní oblasti:

PatientSafetyROW@indivior.com
Telefon: +800 270 81 901 (mezinárodní bezplatná telefonní linka, před číslem vytočte předvolbu příslušné země)

Indivior Česko s.r.o.

IČO: 047 48 620
DIČ: CZ04748620
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Společnost Indivior Česko s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253091