Velkommen til Indivior.

Det vil komme en dag hvor avhengighet ikke lenger vil bli sett på med forakt og skamfullhet. En dag hvor avhengighet ikke lenger vil være en global humanitær krise. Hos Indivior har vi en visjon om at det en dag vil være slik at alle pasienter i hele verden vil ha ubegrenset tilgang til behandlingstjenester av høy kvalitet for kronisk tilbakevendende tilstander og komorbiditeter for avhengighet. Inntil det skjer, vil vi fortsette å lede an innen livsendrende behandlinger. Og med hjelp fra helsepersonell, offentlig helsevesen, politikere, investorer og mennesker som deg, vil vi kjempe for at de millionene av mennesker verden over som trenger det mest, skal få behandling.

Dette er vår visjon. Vi er Indivior og det handler om deg.

For å oppfylle denne visjonen jobber vi engasjert for å levere innholdet på nettstedet vårt på norsk. Du forstår sikkert at det tar tid å nå ut med en merkevare til alle verdenshjørner. Mens vi arbeider iherdig for å få nettstedet vårt oversatt, kan du gjerne gå til nettstedet vårt som gjelder for USA, hvis du vil finne ut mer om oss.

PRODUKTSPØRSMÅL ELLER BIVIRKNING

Pasientsikkerhet er ikke bare en forpliktelse … Det er et ansvar.

Det er avgjørende for oss at du hjelper til ved å rapportere produktsaker eller bivirkninger, slik at vi kan sørge for at alle pasienter har tilgang til behandlinger av høy kvalitet. Vi benytter enhver mulighet til å overvåke pasientsikkerhet med hensiktsmessige verktøy.

Kontakt oss gjerne angående sikkerhetsrelatert informasjon eller produktklager, for å be om medisinsk informasjon eller for å rapportere en bivirkning:

For USA og Canada:

PatientSafetyNA@indivior.com
Telefon: 1-877-782-6966

For alle andre land:

PatientSafetyROW@indivior.com
Telefon: +800 270 81 901 (internasjonalt grønt nummer, landskode først)

Overføringer av Verdi

I samsvar med kravene i lokale regler er Indivior forpliktet til å rapportere overføringer av verdi til helsepersonell, helsepersonell og pasientorganisasjoner. For den siste informasjonen, klikk på linken neden for:  http://indivior.com/wp-content/uploads/2019/04/Disclosures-2019-Regional-Reporting-of-Medical-Governance-Payments-made-in-2018.xlsx