Välkommen till indivior!

En dag kommer missbruk inte längre att betraktas som något föraktfullt eller skamligt. En dag kommer missbruk inte längre att utgöra en global humanitär kris. Vi på Indivior föreställer oss en framtid då alla patienter, var de än befinner sig i världen, kommer att ha obegränsad tillgång till högkvalitativ vård för kroniska återfall och samsjuklighet som så ofta förknippas med missbruk. Men tills den dagen är här tänker vi fortsätta vårt banbrytande arbete med livsomvälvande behandlingsmetoder. Om vi alla hjälps åt – vårdpersonalen, den offentliga vården, makthavarna, finansiärer och människor som du och jag – då kan vi bryta ned de barriärer som finns, så att vår behandling når ut till de miljontals människor i världen som behöver den mest.

Detta är vår vision. Vi är Indivior, och vi har alltid vårt fokus på dig.

För att vi skall kunna uppnå denna vision kommer innehållet på vår webbplats även att finnas på svenska. Som du säkert förstår tar det litet tid för oss att implementera vårt globala varumärke. Under tiden som vi arbetar med att översätta webbplatsen är du välkommen att läsa mer om oss på vår amerikanska webbplats.

FRÅGOR OM PRODUKTER ELLER BIVERKNINGAR

Patientsäkerhet är inte bara en skyldighet, utan även ett ansvar.

Din hjälp med att rapportera in problem eller biverkningar som rör våra produkter spelar en avgörande roll för vår mission: att säkerställa att alla patienter har tillgång till högkvalitativa behandlingar. Vi tar alla chanser vi får att övervaka patientsäkerheten med lämpliga verktyg.

Om du vill ha information om säkerheten, klaga på en produkt, begära medicinsk information eller rapportera in en biverkning, kontakta:

I USA och Kanada:

PatientSafetyNA@indivior.com
Tel: 1-877-782-6966

I alla andra länder:

PatientSafetyROW@indivior.com
Tel: +800 270 81 901 (internationellt avgiftsfritt nummer, föregås av landskoden)

Överföringar av värde

I enlighet med kraven i lokala regler är indivior är ansvariga för att rapportera värdeöverföringar till vårdpersonal, hälsovårdsorganisationer och patientorganisationer. För den senaste informationen, klicka på länken nedan: http://indivior.com/wp-content/uploads/2018/08/Disclosures-2018-Regional-Reporting-of-Medical-Governance-Payments-made-in-2017-22.02.2018.pdf